سرويس ويترين كالا
يكي از اصول مهم در توزيع كالا، معرفي بهتر كالا به همراه تسهيلات يا تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده در آن است. در سامانه كادا توزيع مي‌توانيد ويتريني از كالاهاي خود را براي فروش ايجاد كنيد. شما در اين ويترين مي‌توانيد:
  • كالای خود را براساس اطلاعات استاندارد تعريف كنيد،
  • كالای خود را نام‌گذاری كنيد،
  • به كالا خود، كد مل يا كد GS1 تخصيص دهيد،
  • اطلاعات كالا خود را ويرايش كنيد يا كالا مورد نظر را حذف كنيد،
  • اطلاعات كالا را براساس اطلاعات استاندارد ايران‌كد به‌روز كنيد،
  • قيمت كالای خود را اعلام نماييد،
  • تخفيف‌های مورد نظر مانند تخفيف فصلی، تخفيف براساس تعداد واحد/حجم خريداری شده و غيره را اعلام كنيد.
پس از ايجاد ويترين كالايی خود می‌توانيد آن را در كل شبكه توزيع اطلاع‌رسانی كنيد تا خريداران بتوانند با استفاده از امكانات جستجو كالاهای موجود در ويترين شما را مشاهده كنند.