كادا توزيع چيست؟
توليدكنندگان و واردكنندگان و بطور کلی تامين کنندگان کالا در کشور برای رساندن كالا به مشتريان حقيقی و حقوقی بايد اقدام به توزيع آن‌ها نمايند. اين توزيع می‌تواند از طريق نمايندگی‌های انحصاری يا از طريق توزيع‌كنندگان عام موجود در كشور شامل عمده‌فروشان، بازاريان، ويزيتورها، نمايندگی های انحصاری و غير انحصاری و گاهی اوقات خرده‌فروشان صورت گيرد. توزيع كالا اغلب مسير مشخصی را طی ميکند؛ يعنی توليدكننده يا واردكننده، محصول يا كالای خود را ميان نمايندگان رسمی خود يا عمده‌فروشان توزيع كرده، سپس نمايندگان يا عمده‌فروشان آن را ميان خرده‌فروشان توزيع می‌كنند و در نهايت كالا از طريق فروشندگان نهايی به دست مشتری/مصرف‌كننده می‌رسد. در اين ميان مانيتورينگ نحوه توزيع كالا (بررسی وضعيت کمی و کيفی اوضاع و شرايط)، سفارش‌دهی و دريافت سفارشات مبتنی بر اطلاعات به‌روز و استاندارد كالا برای توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و فروشندگان اهميت بسيار دارد.

كادا توزيع سامانه‌ای به منظور مديريت توزيع كالا است كه توزيع كالا را از نقطه توليد تا نقطه فروش

با استفاده از اطلاعات کالا (به روز و يکنواخت) هماهنگی و رهبری می‌كند.