سرويس فروش كالا
براي فروش كالاهاي خود به ساير موجوديت‌ها يا واسطه‌هاي مطرح در شبكه توزيع مي‌توانيد از امكانات فهرست شده كادا توزيع در ذيل استفاده نماييد:
  • امكان دريافت سفارشات درخواستی خريد كالا
  • امكان مرتب‌سازی و مقايسه سفارشات خريد براساس تعداد، قيمت و تاريخ سفارش
  • امكان مشاهده اطلاعات خريدار كالا شامل اطلاعات شركت يا اطلاعات هويتی شخص، فهرست آدرس‌ها و غيره.
  • امكان پذيرش يا رد سفارش و آرشيو همه موارد
  • امكان مشاهده فهرست انواع سفارشات شامل سفارشات پذيرفته شده يا رد شده
  • امكان صدور فاكتور برای يك يا چند سفارش با قابليت چاپ و همچنين ارسال الكترونيكی