سرويس سفارش و خريد كالا
كادا توزيع براي تسهيل فرايند سفارش و خريد كالا، امكانات زير را در اختيار شما قرار مي‌دهد:
 • امكان مشاهده ليست كالاهاي تعريف شده در سيستم بر اساس طبقه بندي كالا يه صورت موضوعي، كالاي جديد معرفي شده در شبكه و كالاهاي پرفروش
 • امكان خريد كالا از انواع توزيع كننده هاي تعريف شده سيستم از قبيل توزيع‌كننده همكار، توزيع‌كننده داراي سابقه سيستمي و توزيع كنندگان جديد
 • امكان جستجوي كالاي مورد نياز براساس ويژگي‌هاي آن
 • امكان انتخاب كالا يا گروهي از كالاها جهت خريد با تسهيل تعريف سبد كالا
 • امكان مقايسه كالاها از نظر قيمت، سازنده، توزيع كننده و ويژگي هاي تخصصي
 • امكان دسترسي آسان به كاتالوگ الكترونيكي كالا
 • امكان ثبت سفارش كالاي انتخابي
 • امكان حذف سفارش كالا
 • امكان مشاهده ليست كالاهاي سفارشي
 • امكان پيگيري وضعيت سفارش كالا
 • امكان بروز رساني كاملا سيستمي وضعيت سفارش
 • امكان دريافت فاكتور خريد كالا