سرويس مديريت شبكه توزيع
اگر يك توليد‌كننده/واردكننده يا يك توزيع‌كننده هستيد مي‌توانيد شبكه توزيع كالاي خود را با استفاده از سامانه كادا توزيع مديريت و رهبري كنيد. بدين منظور كادا توزيع امكان تعريف نقش‌هاي مختلف مطرح در شبكه توزيع كالاي شما را برايتان فراهم مي‌كند كه اين نقش‌ها عبارتند از:
  • توزيع‌كننده
  • فروشنده
  • نمايندگی انحصاری (نمايندگی خاص)
  • نمايندگی غير انحصاری (نمايندگی عام)
  • ويزيتور
  • دفاتر مركزی فروش (واحدهای نظارتی)
  • و ساير نقش‌ها برحسب نياز كسب‌وكار شما
به علاوه می‌توانيد شبكه توزيع كالای خود را به صورت خصوصی و در يك حريم امن مديريت نماييد. امكان تعريف انحصاری بودن نمايندگان يا توزيع‌كنندگان، تائيد عضويت موجوديت‌های شبكه، گزارش‌های خاص مديريتی مورد نياز و غيره از جمله قابليت‌های اوليه برای شما بدين منظور هستند.