• شركت ها و كارگاه هاي توليدي كالا
 • شركت هاي توليدي ، توزيعي و پخش
 • نمايندگان انحصاري عرضه كالا
 • عمده فروشان و صنوف بازار
 • فروشگاه ها و مغازه ها
 • شركت ها و صنوف مصرف كننده
 • مصرف كنندگان عمده
 • اطلاعات توزيع و فروش محصولات
 • تحليل بازار فروش محصولات
 • ثبت نام ومعرفي صاحب كالا
 • معرفي محصولات (ويترين اقلام )
 • دريافت درخواست متقاضيان
 • انجام فرايند توزيع و ارسال كالا
 • ثبت نام در سيستم
 • جستجو در ويترين توزيع كنندگان
 • سفارش كالاي موردنياز
 • انجام مراحل خريد كالا